top of page

Goede doelen in 2016 waren

Waterputten in Bertoua/Kameroen. Clean water for Bertoua.

 

In en rondom Bertoua, gelegen in oost Kameroen, is een groot gebrek aan schoon drinkwater. Sinds 14 jaar zorgen Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg, 

Inbo Foundation en Rotaryclub Bertoua voor de aanleg van 56 waterputten en –pompen ter plaatse, die in een deel van de waterbehoefte van de ongeveer 300.000 inwoners voorzien.  (klik op scrolbalk voor meer info)

 

De bijdrage van drie Veenendaalse Rotaryclubs aan het project bestaat uit het opzetten van een beheer- en onderhoudssysteem dat een actieve rol van de gebruikers vraagt. 

 

Trainingen en workshops, gegeven door plaatselijke Non-Gouvermentele Organisaties (NGO's), helpen hen bij het organiseren van gebruikersgroepen bij iedere waterput of -pomp, met elk een eigen bestuur en bankrekening. De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud en kleine reparaties. 

 

Op deze manier is de continuïteit en het maatschappelijke draagvlak van de waterplaatsen op langere termijn verzekerd.

 

De bovengenoemde partijen werken nauw samen. 

Door Royal Haskoning DHV, lokale NGO's en lokale engineers in te schakelen voor advies en evaluatie is een professionele projectorganisatie ontstaan. 

 

Het project wordt financieel ondersteund door ontwikkelings-organisatie Cordaid.

 

Rode kruis

 

Vluchtelingen komen aan zonder bezittingen en zijn na een heftige reis vaak getraumatiseerd. Hulp voor deze mensen is hard nodig. Daarom gaat een deel van de opbrengst van de Rotary Sportdag naar het  Rode Kruis om in actie te komen voor deze mensen in nood. De organisatie vindt het hartverwarmend dat het Nederlandse publiek meeleeft met vluchtelingen, maar benadrukt dat een financiële bijdrage vaak effectiever is dan het leveren van goederen. Onze bijdrage wordt dan ook zeer  gewaardeerd.

 

AZC Overberg

 

Voormalige jeugdgevangenis ‘De Heuvelrug’ aan de Dwarsweg in Overberg biedt tegenwoordig onderdak aan ca 200 minderjarige asielzoekers tussen de 14 en 18 jaar.  Deze groep heeft  extra aandacht nodig omdat zij jong en actief zijn. De directie zou graag een stormbaan aanleggen waar zij  sportieve activiteiten kunnen organiseren voor de jonge bewoners.

Rotary club Veenendaal is gevraagd mee te denken en een financiële bijdrage te leveren voor een deze stormbaan. Een deel van de opbrengst van de Rotary Sportdag zal hieraan worden besteed.

KDC de kindervallei

 

Op het kinderdagcentrum De Vlindervallei komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking, de dagbesteding sluit aan bij de praktische en sociale vaardigheden van het kind. Passende communicatie staat hierbij centraal. Door regelmaat, structuur en intensieve begeleiding ontwikkelen kinderen zich. Ieder in zijn eigen tempo en naar zijn eigen mogelijkheden. De kinderen leren zo zelfstandig mogelijk te zijn.

 

Binnentuin de Meent

 

Aan de rand van Veenendaal, ver van de drukke weg 'Grote Beer' en aan een rustige doodlopende weg ligt De Meent. De locatie biedt zorg aan mensen die vooral te maken hebben met geheugenproblemen (dementie) of lichamelijke beperkingen. Met een eigen grootschalige dierenkamp en een belevingsgerichte tuin doet de omgeving groen en rustig aan. In huis lijkt het een dorp met één centrale hal waar verschillende woongroepen aan grenzen.

bottom of page