top of page

Goede doelen in 2020 

Vanuit jaarthema van onze club "aandacht" kiest de commissie voor "Jeugd met Toekomst"

Stichting Hart voor Jes (lokaal)

Hart voor JES wil zich voornamelijk inzetten voor inwoners van Veenendaal die leven in de

‘JES-wijken’ in Veenendaal (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg, Schrijverspark. We willen investeren in relaties met de buurtbewoners door aan te sluiten bij hun vragen en behoeften.

We willen dit doen door voor en met de bewoners activiteiten te organiseren die zich richten op scholing van en verbinding met de bewoners. Wij willen huiswerkbegeleiding en opzet van een meidengroep ondersteunen

www.hartvoorjes.nl

Hart voor Jes.JPG

Stichting Present (lokaal)

Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

www.stichtingpresent.nl

 

 

 

stichting present.JPG

Jeugd sport- en cultuurfonds (nationaal)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

www.jeugdfondssportencultuur.nl

 

 

 

Jeugd sport en cultuur.JPG

Villa Regia (regionaal)

 

Villa Regia is een vrijgevestigd kleinschalig woon-behandelinitiatief in het hart van de Utrechtse Heuvelrug. Het biedt jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar een plek waar zij veilig en warm kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Jongeren die, tijdelijk of voor langere tijd, niet meer thuis bij hun kerngezin kunnen wonen. Villa Regia in Leersum biedt een prettige woon-omgeving waarbij er dag en nacht ondersteuning van gekwalificeerde volwassenen is. Ons woonaanbod is altijd gecombineerd met een behandelaanbod voor de jongere én zijn kerngezin.
 

Wij steunen Villa Regia met praktische middelen om hun mooie werk te kunnen doen.

www.villaregia.nl

Villa Regia.JPG

Project Moeder- en kindzorg Ghana (internationaal)

 

Een studie ontwikkeld door het UMC in samenwerking met een Ghanese gynaecoloog met als doel het voorkomen van onnodige keizersnedes en het minimaliseren van complicaties bij keizersnedes in Ghana. Ghanese promovendi worden deels in Nederland opgeleid waarna zij hun opgedane kennis en vaardigheden in Ghana kunnen overbrengen op artsen aldaar, het train de trainer principe om een olievlek van lokale kennis te creëren en daarmee sterfgevallen bij keizersnedes terug te dringen.

Meer informatie

Moeder en kind zorg.JPG

Vlindervallei (lokaal)

 

Protac Sensit ballenstoel voor De Vlindervallei Een Protac Sensit of ballenstoel is een speciaal ontworpen zitzak/stoel die het lichaamsgevoel verbetert en rustgevend werkt. Het stimuleert zowel de tastzin als de zintuigcellen in de spieren en gewrichten. Ook kinderen met onrust of autisme krijgen in de stoel druk of geborgenheid om rustig te worden. Het is een goede aanvulling voor kinderen van De Vlindervallei die door hun beperking gebonden zijn aan hun rolstoel. 

Meer informatie

Reinarde.JPG
bottom of page