Rotary Sportdag
zaterdag 18 juni 2022

De Rotary sportdag is een jaarlijks terugkerend fundraising evenement waar heel veel sporters zich inspannen voor goede doelen.

Ook dit jaar belooft het weer een fantastisch evenement te worden. Na 22 keer het binnen in Sporthal West te hebben georganiseerd, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en het naar de zomer verplaatst zodat we het buiten kunnen laten plaatsvinden. Een hele nieuwe opzet waar we veel van verwachten. Alleen dankzij de financiële en sportieve bijdragen van onze deelnemers en sponsors kunnen wij als Rotaryclub deze dag organiseren.
 
De doelen waarvoor we ons dit jaar gaan inzetten, zijn:

- Internationaal
  School moestuinen in Peru

  Medisch Centrum Angola


- Nationaal/regionaal: 
  Stichting Jong0318 Kinderkrant

  De Kleine Bron, snoezelruimte voor kinderen


- Lokaal:

  Voorjaarsevenement Leger des Heils
 
 
Natuurlijk staat het ondersteunen van deze goede doelen voorop, maar daarnaast
is het hebben van een gezellige en sportieve dag ook een geweldig doel op zich.
 
Deze dag kan alleen tot stand komen dankzij de hulp en de inzet van veel vrijwilligers, waaronder de medewerkers van Sportservice. Deze vrijwilligers wil ik namens de Rotaryclub Veenendaal hartelijk bedanken voor hun inzet om dit evenement ook dit jaar weer te kunnen organiseren.
 
Uiteraard wil ik ook de deelnemende bedrijven en de sponsoren bedanken voor
hun deelname en bijdrage.
 
Ik wens iedereen een sportieve dag toe.                                                                                                      

Ernst Harrijvan, Voorzitter Rotary Club Veenendaal www.rotary.nl/veenendaal